Festival
NA SOPSTVENI POGON
2021.
NOVI
PROSTORI
KUL
TURE
O FESTIVALU NA SOPSTVENI POGON

Festival Na sopstveni pogon, koji organizuje Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije, će se ove godine održati po sedmi put u periodu od 17. septembra do 30. novembra, tokom kojeg će u više gradova u Srbiji, publici biti predstavljeni različiti programi koje realizuju članice mreže NKSS zajedno sa njihovim partnerima.

Ono što je zanimljivo je da se festival ove godine odvija u proširenom izdanju. Pored programa koji su tradicionalno deo festivala i koji predstavljaju plod saradnje dve ili više organizacija, ove godine festival nam donosi i programe gostovanja, kroz koje organizacije imati prilike da u četiri grada u Srbiji prikažu svoje ranije nastale programe. 

Tokom dva i po meseca, publika u Užicu, Smederevu, Kruševcu i Zrenjaninu, moći će da uživa u filmskim projekcijama, dramskim i plesnim predstavama, razgovorima i debatama, plesnim, filmskim, muzičkim i drugim radionicama, umetničkim intervencijama u javnom prostoru i drugim sadržajima, koji imaju za cilj obogaćivanje lokalnih kulturnih ponuda i podsticanje kulturnog dijaloga.

Nosioci saradničkih programa su organizacije Fakiri sa juga, Elektrika, Kulturkick, Pozorište Patos Hop.la i Perilo Zabrežje, koji će kroz saradnju sa partnerskim organizacijama, neformalnim grupama ili ustanovama kulture kreirati nove sadržaje, jačajući i produbljujući tako već ostavrena partnerstava ili uspostavljajući nova.

Programi gostovanja biće izvedeni uz podršku lokalnih organizacija: CEKOMA iz Zrenjanina, Fakira sa juga iz Kruševca, Užičke književne republike iz Užica i Pozorišta PATOS iz Smedereva. Organizacije i pojedinci, koji će kroz gostovanja imati priliku da se prikažu u ovim gradovima su: Satibara, Plavo pozorište, Gifest, Dušan Murić, CEKOM, Bazaart, Otvoreni krug Novi Sad, Heb Teatar, Pobunjene čitateljke, Le Studio, NVO MillenniuM, Art Aparat i Beldocs.

Festival je osnovan sa idejom da se, kroz povezivanje i podsticanje saradnje među akterima nezavisne kulturne scene da doprinos jačanju nezavisne kulture u Srbiji i borbi za bolji položaj radnika i radnica u kulturi, a da se kroz podršku lokalnih kulturnih scena u više gradova, da doprinos decentralizaciji kulture u Srbiji.

Programi i ove godine odgovaraju na izazove pandemije prilagođavajući se datoj situaciji,  održavajući se tako prema potrebi u kombinovanim formama, radionicama sa malim brojem ljudi i u online prostoru.

PRODUKCIJA:

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije / NKSS

 

PROGRAMSKE KOORDINATORKE:

Sanja Radulović Maja Ćurčić

 

DIZAJN:

Mane Radmanović

 

NSP SAJT:

Srđa Gunjić

 

PODRŠKA:

Ministarstvo kulture informisanja Republike Srbije Fondacija Hajnrih Bel

 

 

 • PROGRAM
 • ART APARAT

  GOSTUJUĆI PROGRAM: “Muzika kao alat za društvenu promenu”

  ORGANIZACIJA: Art Aparat

  MESTO: Pozorište “PATOS”, Smederevo

  DATUM I VREME: 27. i 28. XI 2021


  Ciklus radionica “Muzika kao alat za društvenu promenu” ima za cilj da upo-
  zna mlade ali i omladinske radnike iz Smedereva sa različitim načinima na

  koje muzika i zvuk mogu da se koriste kao alat za promovisanje jednako-
  sti, solidarnosti i tolerancije u društvu, kao sredstvo za adresiranje različitih

  društvenih problema i alat za razvoj različitih znanja i veština.
  Kroz praktične muzičke radionice za mlade učesnici će se upoznati sa

  različitim ulogama koje muzika može da ima u povezivanju zajednica, razvi-
  jati svoje sposobnosti i promišljati kako da sami razvijaju muzičke akcije

  kako bi odgovorili na probleme u svom okruženju. Radionica za omladi-
  nske radnike ima za cilj da članove pozorišta Patos upozna sa metodologi-
  jom koju Art aparat koristi, ali i podstakne razmenu praksi i međusobno upo-
  znavanje i učenje dva udruženja koja koriste umetnost na angažovani način.


  Udruženje Art Aparat je osnovano 2015. godine, sa željom da se muzika i zvuk iskoriste kao alat za podsticanje pozitivnih promena u društvu. Nastali smo sa idejom da muzika može da nam pruži mnogo više od pevanja ili sviranja-ona ima moć da povezuje ljude, daje glas onima koji u društvu nemaju prilike da se često čuju, kroz nju možemo da negujemo empatiju, solidarnost i toleranciju. Ono po čemu smo u društvu najprepoznatljiviji je stvaranje specifičnog prostora u kojem svi oni koji to žele, mogu da kroz druženje i muziku na neposredan način upoznaju i zajedno rade sa pripadnicima osetljivih grupa, uče o romskoj kulturi i zajednici, ljudskim pravi- ma, upoznaju se sa problemima mladih u riziku, diskriminacijomi drugim važnim društvenim temama.

   

 • BELDOCS

  GOSTUJUĆI PROGRAM: “Beldocs TEEN”

  ORGANIZACIJA: Beldocs

  MESTO: Pozorište “PATOS”, Smederevo

  DATUM I VREME: XI 2021.


  Beldocs Teen u Smederevu je specijalizovani edukativni program name-
  njen filmskoj edukaciji i podsticanju kritičkog mišljenja mladih, pre svega

  adolescenata. Program ima za cilj da se kroz projekciju dokumentarnog fil-
  ma i profesionalno moderiran prateći razgovor mladima približi filmski jezik

  i umetnost dokumentarnog filma, podstakne se razvoj kompetencija u kriti-
  čkom gledanju filma i analiziranju njegovog sadržaja, tematike i tehničkih

  aspekata, kao i razvoj socio-emocionalnih veština. U okviru programa u
  Smederevu mladima i njihovim nastavnicima će biti predstavljen dobitnik

  najprestižnijih filmskih nagrada, iransko-nemački dokumentarni film Soni-
  ta rediteljke Rokhsareh Ghaem Mughami. Iznenađujući spoj hip-hopa, tin-
  ejdžerskog bunta i borbe za prava žena pod okriljem ortodoksnog islama,

  Sonita pripoveda o nesvakidašnjoj teheranskoj YouTube senzaciji, sedam-
  naestogodišnjoj Soniti Alizad.


  Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldocs (Beograd, Srbija) je osnovan 2008. go- dine i utemeljen je u ideji da dokumentarni film ima posebnu moć da podstakne ljude da misle, stvaraju i veruju u promene. Beldocs se od osnivanja u kontinuitetu bavi popularizacijom, pro- mocijom, edukacijom i razvojem publike u oblasti dokumentarnog filma, a prepoznat je kao festival koji prikazuje najbolje kreativne dokumentarce iz celog sveta i iz Srbije i daje sveobu- hvatni prikaz sve bogatije recentne svetske i nacionalne produkcije dokumentarnog filma. Od svog prvog festivalskog izdanja, Beldocs je prostor za slobodu izražavanja i misli, za promo- visanje hrabrih, mladih autora, za slavljenje etabliranih filmskih velikana, kao i za upoznavanje lokalne publike sa konstantnim evoluiranjem filmskog jezika i filmskih formi.

   

 • BAZAART

  GOSTUJUĆI PROGRAM: “Talentovani, pa šta”

  ORGANIZACIJA: Bazaart

  MESTO: Pozorište “PATOS”, Smederevo

  DATUM I VREME: 7. XI 2021.


  Pozorišna predstava Talentovani, pa šta proistekla je iz celogodišnjeg rada omladinske dramske grupe POKUS koja okuplja mlade sa smanjenim mo- gućnostima, koju vode dramske pedagoškinje BAZAARTa. Na osnovu kreativnih materijala učesnika, nastala je dramska priča o grupi mladih koji se u parku/školskom dvorištu okupljaju na proslavi trogodišnjice male ma- ture. U okrilju “ekipe”, razotkrivaju brojne prepreke u sebi i oko sebe, koje ih osujećuju da razviju svoje talente i ostvare se kao ličnosti. Izlaz iz sopstvene zatvorenosti i nezainteresovanosti sredine pronalaze u iskrenosti i solidar- nosti.

   

  IZVOĐAČI: Aleksandar Marković, Aleksandra Markov, Anđela Milovanov, Ivana Romić, Luna Nikolić, Nevena Adamović, Mihailo Todorović, Mladen Brekić, Nikola Todorović

  DRAMSKE PEDAGOŠKINJE: Nataša Milojević, Olivera Milojević Čavić, Sunčica Milosavljević

  DRAMATURG: Snežana Gnjidić

  KOSTIMOGRAF: Jelena Stojanović

  VOĐA SVETLA I TONA: Aleks Zain


  BAZAART je umetničko udruženje osnovano 2002. godine u Beogradu kao interdisciplinarna platforma koja povezuje umetnike, istraživače, edukatore i građane na projektima i programi- ma čiji je cilj društvena kohezija i razvoj demokratskih vrednosti u društvu.

  Fokusirajući se poslednjih godina na kulturno obrazovanje, BAZAART se bavi brojnim kreativnim, obrazovnim i istražuvačkim aktivnostima namenjenim odraslima – umetnicima, istraživačima i nastavnicima u formalnom i neformalnom obrazovanju; mladima – posebno onima sa smanjenim mogućnostima; te zajednicama – lokalnim i prfesionalnim.

  Zbog svog opsežnog rada i uticaja na nacionalnom nivou, BAZAART je 2019. go- dine imenovan od strane Ministarstva kulture za Reprezentativno udruženje za naučno-is- traživačke i edukativne deltnosti u kulturi.

   

 • CEKOM

  GOSTUJUĆI PROGRAM: “Indigo”

  ORGANIZACIJA: CEKOM

  MESTO: Narodno pozorište “Toša Jovanović”, Zrenjanin

  DATUM I VREME: 3. XI 2021.

   


  Predstava INDIGO je autorsko delo grupe Zrenjaninaca i nastala je kroz proces, primenom kreativnog dramskog metoda. Ko su ljudi koji se ne ponašaju u skladu sa nametnutim društvenim normama i čime je posut njihov životni put? Da li roditeljska podrška ima realan ugao gledanja, ili su i njihove reakcije proizašle iz prethodnog životnog učenja? Kako obra- zovni sistem utiče na decu koja teže ka nečem što odstupa od osmišljenog i serviranog? Zašto nemaju podršku i kakav je njihov odgovor na negativne vršnjačke reakcije? Ovo je predstava koja je eksperiment o eksperimentu, koja govori o nakaradnoj ljudskoj potrebi da stvari budu sistematizovane i ukalupljene. Isprovocirana realnim pričama mladih učesnika u predstavi, kao polaznom tačkom procesa, nastala je priča o životu jednog dečaka. Dečaka na margini, dečaka koji je društveno neprihvatljiv i nevidljiv i koji je samo želeo da živi i da veruje u ono što živi.


  Centar za kreativno odrastanje i multikulturalnu saradnju, CEKOM osnovan je sa idejom al- ternativnog pristupa vaspitanju i obrazovanju dece i mladih postojećim institucionalizovanim programima a sve aktivnosti u CEKOM-u zasnovane su na ostvarivanju ljudskih prava. Ovo je jedinstvena organizacija takvog tipa u Zrenjaninu čiji je cilj u radu doprinos formiranju zdrave, kreativne i slobodne ličnosti dece i mladih organizovanjem aktivnog korišćenja slobodnog vre- mena kroz rad u kreativnim radionicama koje se realizuju primenom kreativnog dramskog procesa i aktivno učestvovanje u različitim programima. Radionice su besplatne i formiraju se u odnosu na uzrast i interesovanja (dramska, likovna, muzička, fotografska, radionica za pokret i ples, kulturu govora, bolju komunikaciju i toleranciju, animaciju…) a u ovakav rad ukl- jučen veliki broj dece i mladih (od predškolskog do studentskog uzrasta, pa i stariji) kao i osobe sa inavaliditetom, bez selekcije učesnika.

   

 • ELEKTRIKA / ASOCIJACIJA LIKOVNIH UMETNIKA ZRENJANIN / JOVAN ŠPIRA OBRADOVIĆ / MEDIANOVA

  SARADNIČKI PROGRAM: “STREET ART JAM: Na sopstveni pogon”

  ORGANIZACIJA: Udruženje za razvoj kulture Elektrika, ALUZ Zrenjanin, Laboratorija medijskih rešenja MEDIANOVA

  MESTO: Zrenjanin

  DATUM I VREME: IX – X 2021


  Tri organizacije iz Zrenjanina, Pančeva i Šapca ujedinjuju svoje snage u participativnoj realizaciji murala u saradnji sa mladima Zrenjanina, koji će tokom višenedeljnog edukativnog programa proći kroz ceo process pri- preme i obrazovanja o tehnikama za izradu murala pod vođstvom stručnih mentora, Jovana Špire Obradovića i njegovih kolega.


  Udruženje Elektrika osnovano je 2011. godine u Pančevu. Udruženje je poslednjih par godi- na sve aktivnije na polju intervencija u javnom prostoru i produkcije murala. Pod uredničkim vođstvom Vladimira Palibrka, razvijen je program međunarodnih Street Art rezidentura kao platforma za produkciju, razmenu znanja i neformalnu edukaciju.

  Asocijacija likovnih umetnika Zrenjanin je registrovana 2015. godine kao udruženje, ali je zapravo reorganizovana i preregistrovana Umetnička asocijacija Zrenjanin (UA) aktivna još od 2005. godine. ALUZ okuplja zrenjaninske umetnike u cilju razvoja i promocije savremenog umetničkog stvaralaštva. U prethodnih petnaest godina Asocijacija je organizovala i produci- rala brojne projekte, preko stotinu izložbi, umetničkih akcija, hepeninga u javnim prostorima i nekoliko likovnih kolonija. 2019. godine Asocijacija je dobila i svoj izložbeni prostor u centru Zrenjanina.

  Jovan Špira Obradović je multimedijalni umetnik, muzički producent i dizajner, jedan od pioni- ra domaće hip hop i grafiti scene, još uvek aktivan kako na neformalnom frontu tako i u brojnim multimedijalnim kolaboracijama u online i offline svetu.

  LABORATORIJA MEDIJSKIH REŠENJA MEDIANOVA, ŠABAC je neformalna produkcijska organizacija iz Šapca, orjentisana na video produkciju, video-aktivizam i edukaciju, i koja svoj rad zasniva na ekspertizi razvijenoj kroz dugogodišnji rad sa mladima na međunarodnoj sceni u različitim formatima i modusima, uključujući i redovno učešće u Erasmus+ projektima ne- formalnog obrazovanja.

   

 • FAKIRI SA JUGA / SATIBARA

  GOSTUJUĆI PROGRAM: “Antiheroj mog detinjstva”

  ORGANIZACIJE: Fakiri sa juga, Satibara

  MESTO: Alternativni kulturni centar “Gnezdo”, Kruševac

  DATUM I VREME: 14 – 17. X 2021.


  UG Fakiri sa juga iz Kruševca i inkluzivni kinoklub za mlade “Moj krupni plan” koji vodi UG Satibara iz Beograda okupiće tinejdžere iz Kruševca u AKC Gnezdo i zajedno “lečiti frustracije” društvenih nepogoda kroz umetnič- ki proces. Edukativne umetničke radionice za rezultat će imati zajednički kratki film čiji su autori mladi iz Kruševca. Oni će kroz video formu izraziti svoj doživljaj društvenog okruženja u kom odrastaju. Fokus procesa je na nji- hovom detektovanju i promišljanju o antiuzorima (tipskim primerima nega- tivnih likova) iz okruženja, kroz umetnički odgovor na pitanje “Kakav ne žalim da budem kad porastem?”. Kroz set radionica koje se bave približavanjem mladima glume, režije, kamere, scenografije, kostima, šminke, lutkarstva, animacije… učesnici će zajedno kreirati kratki kolažni film i kroz travesti- ju i parodiju predstaviti lepezu antijunaka, odnosno toksičnih karkatera za društvo (ali često skrivenih u sjajnom omotu/statusu ili prihavaćenim kod većine) koje mladi prepoznaju kako opasnost za razvoj svoje zajednice.


  Fakiri sa juga su nevladino i neprofitno udruženje gradjana sa bazom u Kruševcu, nastalo iz neformalne umetničke grupe koja je svoje prve eksperimente sprovela u Inex filmu, u Beogra- du. U Kruševcu 2017. godine počinju svoj najvažnijii projekat, mobilizaciju zajednice sa ciljem formiranja Alternativnog kulturnog centra “Gnezdo”. U to vreme, ruinirani objekat u vlasništvu FK Borac iz Bivolja, počinju da obnavljaju i adaptiraju sa velikim brojem lokalnih i medjunarod- nih volontera. U ovom, u Kruševcu jedinstvenom, umetničkom prostoru za mlade dešavaju se umetničke radionice, predavanja, svirke, festivali, projekcije filmova, medjunarodni volonterski kampovi, pozorišne predstave, inkluzivne radionice i mnogo toga još. Fakri sa juga su često angažovani pri izradi scenografija za muzičke festivale i koncerte, predstave, za umetničke instalacije, kostime i sl.

   

  Satibara je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano radi borbe protiv predra- suda i diskriminacije kroz film, promovisanja i produkcije nezavisne filmske umetnosti i podi- zanja svesti o značaju umetnosti za razvoj zdravijeg društva. Najznačajni projekti udruženja su: MikroFAF – Međunarodni festival „uradi sam“ i nezavisnog kratkog filma, koji se realizuje od 2010. godine, a koji inicira razmenu iskustava između umetnika o nastanku dela u sponta- nim i neprofitnim uslovima, kao i njihovo udruživanje u cilju edukacije i zajedničkog stvaranja i održavanja plamena neprofitnog stvaralaštva. Inkluzivni fimski klub „Moj krupni plan“ – na- stao 2017. godine iz želje da se mladima pruži jednaka prilika da izraze svoje potrebe i talente. U klubu se okupljaju tinejdžeri iz različitih osetljivih društvenih grupa (mladi bez roditeljskog staranja, žrtve nasilja u porodici, pripadnici etničkih i drugih manjina, ekonomsi ugroženi mladi, mladi iz LGBTI+ populacije…) i njihovi vršnjaci. Poslednjih godina Satibara radi na decentra- lizaciji svojih edukativnih programa širom Srbije, a ponekad i u inostranstvu.

   

 • GIFEST

  SARADNIČKI PROGRAM: “GIFEST festival – projekcije 9 godina Gifest-a

  ORGANIZACIJA: Regionalni festival gifova – GIFEST

  MESTO: Alternativni kulturni centar “Gnezdo”, Kruševac

  DATUM I VREME: 27. XI 2021


  Gostujući program Projekcija 9 godina Gifest-a u kruševačkom Alterna- tivnom kulturnom centru Gnezdo će publici prikazati najzapaženije gif au- torske radove iz bogate arhive Gifesta, koja broji preko 1000 radova. U cilju afirmacije ovog računarskog grafičkog formata, kao sredstva za umetničko izražavanje, planirana je gif radionicaza mlade, koja će se održati u pros- torijama Politehničke škole u Kruševcu (smer Tehničar digitalne grafike).


  GIFEST festival okuplja autore iz regiona koji se bave gif-om kao vizuelnom formom i time im pruža priliku da prikažu svoje autorske radove i učestvuju na festivalu. Festival se sastoji iz dva dela: takmičarskog i revijalnog. U takmičarskom delu prikazuju se gif radovi autora koji su se odazvali na konkurs festivala. Revijalni deo donosi gif radove koji su selekcija organizatorki i ima za cilj da publici približi i prikaže autentičan dojam koji ovaj vid grafičke računarske umet- nosti ostavlja na posmatrača.
  Ideja festivala je da oživi gif radove iz kućnih računara i prikaže ih javnosti, kao i da pod- stakne kreativne ljude da na ovaj način vizualizuju svoje ideje. GIFEST festival je nastao 2013. godine u Subotici.
  GIF je univerzalan. GIF je ART.

   

 • HLEB TEATAR

  GOSTUJUĆI PROGRAM: Predstava “Telo pamti” i plesna radionica

  ORGANIZACIJA: Hleb teatar

  MESTO: Narodno pozorište Užice

  DATUM I VREME: 13. X 2021.

   


  Osnovna reč koja definiše proces rada na predstavi “Telo pamti” je susret. Susret između najstarijih igračica i igrača Smiljane Mandukić, koji su igrali i stvarali četrdesetih, pedesetih, šezdesetih, neki čak do osamdesetih godi- na prošlog veka i najmlađih igrača savremene igre, nekih rođenih u 21 veku. Ovo je susret između koreografija Smiljane Mandukić, mog koreografskog divajzing rukopisa i tehnika i senzibiliteta rada novih generacija igrača i na- darenih mladih koreografa.

  Ovo je predstava o ljubavi i strasti prema igri, o lepotama i teškoćama rada u ovoj oblasti, o važnosti života sa smislom i neumitno, o mladosti i starosti.

  Ovo je predstava o nama.

  KONCEPT, DRAMATURGIJA I REŽIJA: Sanja Krsmanović Tasić

  KOREOGRAFIJA: Helena Ćelap, Sara Tasić, Jovana Mihić, Nemanja Bošković, Sanja Krsmanović Tasić, Smiljana Mandukić

  MUZIKA: Shane Koyczan, Carl Orff, Edvard Grieg, J.S. Bach,  Erik Satie, Claude Debussy

  IGRAJU: Jovana Mihić, Sara Tasić

  NA VIDEO ZAPISIMA: Natalija Đorđević(1923), Jelica Golubović(1924), Jovan Despotović (1932) Dubravka Maletić (1939)

  AUDIO-VIDEO MONTAŽA: Jugoslav Hadžić

  DIZAJN: Anastasia Tasić

  VIDEO I FOTO: Milutin Labudović


  Hleb teatar je umetnički projekat i trupa sastavljena od multidisciplinarnih umetnika-aktivista različitih generacija koje povezuje strast ka izvođačkoj umetnosti, u domenu teatra i umet- ničke igre, procesnom/istraživačkom pozorištu i temama koje su provokativne i društveno
  -politički angažovane. Muzika, vizuelna umetnost, umetnička igra, fizički teatar, performans, poezija , su veštine i sredstva koja se koriste u kreiranju predstava koje imaju osvešćujući i pre svega isceljujući karakter. Hleb teatar je takođe posvećen umetničkoj edukaciji kroz radi- onice i projekte, smatrajući formiranje mladih umetnika jednom od svojih osnovnih misija. Kroz međunarodnu saradnju, koprodukcije i delovanje na međunarodnoj sceni teži se povezivanju kulture, angažovane produkcije i umetnike naše zemlje sa svetom. Kroz organizaciju gosto- vanja i radionica kolega iz sveta, stvara se mogućnost umetničkog usavršavanja, razmene i saradnje umetnika iz zemlje i sveta.

   

 • HOP LA

  SARADNIČKI PROGRAM: “Unutrašnje dvorište”

  ORGANIZACIJA: “Hop La”, Seoski kulturni centar Markovac

  MESTO: Seoski kulturni centar Markovac

  DATUM I VREME: X i XI 2021.


  Projekat “Unutrašnje dvorište“ umetničke grupe Hop.La! i Seoskog kultur- nog centra Markovac animira stanovnike sela Markovac svih generacija, kao i predstavnika lokalne samouprave, sa ciljem da sa prostor unutra- šnjeg dvorišta Doma kulture (koji se trenutno bespravno koristi kao skla- dišni prostor supermarketa) prepozna i aktivira kao prostor za održavanje kulturnih aktivnosti.


  Glavna polja zanimanja i delovanja Umetničke grupe Hop.la! su kolektivne prakse u opsegu performativnih i vizuelnih disciplina, socijalni ogledi i različiti vidovi istraživanja umetnosti. Sarađuje sa mrežama, organizacijama i institucijama kulture u zemlji i van nje, kako u domenu umetničke produkcije tako i kroz intervencije fokusirane na promenu kulturnih, obrazovnih i društvenih modela.

   

 • KULTURKICK / CEKOM / OTVORENI KRUG NOVI SAD

  SARADNIČKI PROGRAM: “Novi prostori – festival savremenog umetničkog stvaralaštva mladih”

  ORGANIZACIJA: KulturKick, CEKOM, Otvoreni krug Novi Sad

  MESTO: Zrenjanin (više lokacija)

  DATUM I VREME: 6. i 7. XI 2021.


  “Novi prostori – festival savremenog umetničkog stvaralaštva mladih” je in- terdisciplinarni festival koji se realizuje na različitim lokacijama u Zrenjaninu. Cilj projekta je da se kroz kulturne aktivnosti u javnim prostorima, građanima približi stvaralaštvo mladih umetnika i umetnica, a da se javni prostori u gra- du, koji su potencijalno korisni za umetničke prakse, ponovo ožive.

  Program:

  1. Premijerno izvođenje performansa “Okruglo 21” (CEKOM i Otvoreni krug iz Novog Sada). Performans predstavlja retrospektivu rada CE- KOM-a od osnivanja do
  2. Otvaranje retrospektivne izložbe “Okruglo 21” o radu CEKOM-a – foaje Narodnog pozorišta “Toša Jovanović”
  3. Izložba u novom izložbenom prostoru, Galerija “Diginet” – prostor novoosnovane galerije na otvorenom u
  4. Ekološki performans “50 nijansi vode”, ukazuje na dugogodišnji pro- blem zagađene vode u Gradu. Lokacija: Park u naselju “Mala Amerika”, KRUG – mesto okupljanja U performansu će učestvovati mladi iz CEKOM-a sa adekvatnim songovima i koreografijama, kao i mladi muzi- čari.
  5. Izložbe mladih Zrenjaninaca – umetnika i studenata Akademije umet- nosti iz Novog Sada (grafika, fotografija, slikarstvo) u pasažima u gla- vnoj ulici i drugim lokacijama u
  6. Desetominutna predstava “Na margini” u izvođenju članova Organi- zacije gluvih iz Zrenjanina, (I nagrada na Republičkom takmičenju održa- nom u Beogradu juna ove godine).
  7. Grupna izložba plakata sa temom aktivizma i kritičkim osvrtima na različite društvene Izložba će biti realizovana u nekom od javnih prostora gradskog jezgra, a finalna lokacija će biti definisana u odnosu na preovlađujuću tematiku odabranih plakata.

  KulturKick CP je osnovan je sa idejom da doprinese razvoju alternativnih kulturnih programa u gradu kao i postojećih potencijala savremene lokalne scene u Zrenjaninu, pružanjem podrške promociji rada lokalnih umetnika i umetnica kroz organizovanje događaja različitih formata, kao i gostovanja. U fokusu rada je organizacija i produkcija događaja (predstave, koncerti, javne debate i dr.) usmerenih na korišćenje kulture i umetnosti u cilju aktualizacije i ukazivanja na ra- zličite relevantne društvene teme i pitanja. Jedna od značajnih aktivnosti organizacije je i rad na reaktiviraju alternativnih prostora u gradu kroz različite kulturne aktivnosti koje organizuje u ovim prostorima. KKCP je od osnivanja realizovao brojne saradničke projekte i aktivno je posvećen umrežavanju kroz partnerstva sa drugim organizacijama kao i institucijama kulture.

  Centar za kreativno odrastanje i multikulturalnu saradnju, CEKOM osnovan je sa idejom al- ternativnog pristupa vaspitanju i obrazovanju dece i mladih postojećim institucionalizovanim programima a sve aktivnosti u CEKOM-u zasnovane su na ostvarivanju ljudskih prava. Ovo je jedinstvena organizacija takvog tipa u Zrenjaninu čiji je cilj u radu doprinos formiranju zdrave, kreativne i slobodne ličnosti dece i mladih organizovanjem aktivnog korišćenja slobodnog vre- mena kroz rad u kreativnim radionicama koje se realizuju primenom kreativnog dramskog procesa i aktivno učestvovanje u različitim programima. Radionice su besplatne i formiraju se u odnosu na uzrast i interesovanja (dramska, likovna, muzička, fotografska, radionica za pokret i ples, kulturu govora, bolju komunikaciju i toleranciju, animaciju…) a u ovakav rad ukl- jučen veliki broj dece i mladih (od predškolskog do studentskog uzrasta, pa i stariji) kao i osobe sa inavaliditetom, bez selekcije učesnika.

  Otvoreni krug Novi Sad radi na primeni objedinjenih pozorišnih i muzičkih praksi, tehnikom telesnih perkusija (engl. body percussion) i telesne muzike (engl. body music) – tehnike proiz- vođenja zvukova telom i glasom, koja omogućava bavljenje muzikom na bilo kojem mestu i bez posedovanja muzičkog instrumenta. Bave se ovim praksama kao izvođači (predstava “Kis”, koncert “Rikataka, novi balkanski ritam”, muzički TV serijal „Stonogica brojalica“) i kao eduka- tori i pedagozi (radionice “Telo kao instrument”, „Detlići“). Organizacija od osnivanja 2015. go- dine kontinuirano održava radionice tehnike telesnih perkusija „Telo kao instrument“ u zemlji i inostranstvu sa različitim ciljnim grupama: deca, mladi, deca i mladi sa smetnjama u razvoju, iz socijalno ugroženih grupa i odrasli, a od marta 2020. godine i besplatne onlajn radionice telesne muzike za decu i pedagoge koji rade sa decom.

   

 • LE STUDIO

  GOSTUJUĆI PROGRAM: “Princeze sa stavom – radionice pozorišta senki”

  ORGANIZACIJA: Le Studio

  MESTO: Pozorište “PATOS”, Smederevo

  DATUM I VREME: 6. i 7. XI 2021.


  Radionice pozorišta senki osmišljene su za decu uzrasta od 7 do 14 godi- na, kao i za odrasle koji su zainteresovani da nauče više o tehnici pozori- šta senki i mogućnostima za njenu primenu u nastavi i kreativnom procesu. Radionice su inspirisane interaktivnom predstavom Le Studija “Princeze sa stavom”, koja se radi po zbirci priča “Princeze zaboravljene i nepoznate”, Filipa Lešermajera i Rebeke Dotermer.


  Studio vizuelnog pozorišta je prostor u okviru nezavisnog teatra Le Studio gde se istražuju razne tehnike vizuelnog pozorišta, kao što su pozorište senki, lutkarstvo, razni prostupi sce- nografiji, video u pozorištu itd, sa idejom njihove učestalije i kreativnije primene.

   

 • MILENNIUM

  GOSTUJUĆI PROGRAM: “Kongres zaborava”

  ORGANIZACIJA: MilenniuM

  MESTO: Pozorište “PATOS”, Smederevo

  DATUM I VREME: 23. X 2021.


  Ove godine je pola veka od održavanja najvećeg skupa u oblasti kulturne politike u SFRJ – Kongresa kulturne akcije održanog 1971. u Kragujevcu. Igrano-dokumentarni dugometražni film “Kongres zaborava” bavi se upra- vo tim događajem. Film je do sada prikazan na nekoliko filmskih festivala u zemlji i regionu i više puta je ustupljen doktorantima i umetnicima iz zemlje i regiona za istraživanje. Nakon projekcije sledi debata o decentralizaciji i demokratizaciji kulture, umetničkim slobodama, cenzuri i odnosu prema šundu.

   

  TRAJANJE: 107 min

  UČESTVUJU: Latinka Perović, Dragoljub MIćunović, Želimir Žilnik, Matija Bećković, MIlena Dragićević Šešić, Radina Vučetić…


  NVO “MillenniuM” iz Kragujevca aktivan je već 22 godine u polju demokratizacije i angažo- vane kulture. Najpoznatiji i najdugotrajniji program udruženja je KRAF (Kragujevački festival antiratnog, angažovanog i akademskog filma) koji ove godine, kao zvanična manifestacija od interesa za grad obeležava 15 godina. Do sada se organizacija bavila produkcijom i organi- zacijom događaja i dela iz više oblasti savremenog stvaralaštva – manifestacije “Đelem fest”, “Međunarodna strip konferencija Kragujevac”, REFRAKT i “Noć muzeja” Kragujevac, pred- stave “Kečap” i “Povratak Zigija”, knjige “Cvasti crnih latica” i “Vrele šezdesete”… Aktuelni pro- jekti poslednjih sedam godina su i produkcija dokumentarnih filmova, kao i trenutni – portal za popularnu kulturu “POP Forum”.

   

 • OTVORENI KRUG NOVI SAD

  GOSTUJUĆI PROGRAM: “Telesna muzika za zajednicu”

  ORGANIZACIJA: Otvoreni krug Novi Sad

  MESTO: Kruševac i Zrenjanin

  DATUM I VREME: 17. IX 2021. (Kruševac) i 8. X 2021. (Zrenjanin)


  VREME: 17. IX 2021. u 18h

  MESTO: Alternativni kulturni centar Gnezdo, Kruševac Radionica telo kao instrument

  Polaznici radionice uče kako da svojim telom stvaraju muziku u grupi, kreću se, dišu, gledaju u oči i družeći se i na najlepši mogući način stva- raju zajednicu od ljudi svih uzrasta.

   

  VREME: 17. IX 2021. u 20.30h

  MESTO: Alternativni kulturni centar Gnezdo, Kruševac Komični mjuzikl KISS

  Komični mjuzikl “Kiss” je priča o igri, začikavanju, nadmetanju i ljuba- vi, zanosno slavlje tonova, ritma, plesa, glume, akrobatike u savršenoj harmoniji. Predstavu je do sada videlo preko 15 000 gledalaca u zemlji i inostranstvu (Nemačka, Austrija, Francuska, Italija, Turska, Crna Gora, BiH, Hrvatska, Makedonija), a na prestižnim pozorišnim festivalima odnela je nekoliko značajnih nagrada.

   

  VREME: 8. X 2021. u 17 do 18.30h

  MESTO: Kulturni centar Zrenjanin, Zrenjanin Radioca Stonogica brojalica

  “Stonogica brojalica” je koncert kakvog nema na svetu, po prvoj knjizi dečijeg stvaralaštva brojalica čiji su autori predškolci iz vrtića “Stonog- ica” u Sremskoj Mitrovici. Pesme su uglazbili Marko Dinjaški i Ana Vr- baški, poznati kao muzičko – pozorišni duo Alice in WonderBand. Ova muzika za decu može se čuti (i videti) u emisiji TV Vojvodine “Stono- gica brojalica” u onlajn formatu, ali i televizijskom programu. Posebnost koncerta je što je ujedno i radionica, na kojoj deca uče da dlanovima, prstima, tabanima, ustima, najjednostavnijim svakodnevnim sredstvi- ma stvaraju – muziku.

   

  VREME: 8. X 2021. u 19h

  MESTO: Kulturni centar Zrenjanin, Zrenjanin

  Razgovorsaroditeljima, vaspitačima, učiteljima i pedagozimaovažnosti muzike za razvoj dece. Nakon koncerta održaće se razgovor o važnosti razvoja motorike, govora i muzikalnosti kod dece.


  Otvoreni krug Novi Sad radi na primeni objedinjenih pozorišnih i muzičkih praksi, tehnikom telesnih perkusija (engl. body percussion) i telesne muzike (engl. body music) – tehnike proi- zvođenja zvukova telom i glasom, koja omogućava bavljenje muzikom na bilo kojem mestu i bez posedovanja muzičkog instrumenta. Bave se ovim praksama kao izvođači (predstava “Kis”, koncert “Rikataka, novi balkanski ritam”, muzički TV serijal „Stonogica brojalica“) i kao edukatori i pedagozi (radionice “Telo kao instrument”, „Detlići“). Organizacija od osnivanja 2015. godine kontinuirano održava radionice tehnike telesnih perkusija „Telo kao instrument“ u zemlji i inostranstvu sa različitim ciljnim grupama: deca, mladi, deca i mladi sa smetnjama u razvoju, iz socijalno ugroženih grupa i odrasli, a od marta 2020. godine i besplatne onlajn radionice telesne muzike za decu i pedagoge koji rade sa decom.

   

 • PERILO ZABREŽJE

  SARADNIČKI PROGRAM: “Neko drugo ja”

  ORGANIZACIJA: Perilo Zabrežje, pozorište Hator, Udruženje za razvoj kulture Elektrika

  MESTO: Pozorište “Hator”, Obrenovac

  DATUM I VREME: 03. i 04. XII 2021


  Manifestaciju “Neko drugo ja“ realizovaće tri udruženja: Perilo Zabrežje (Zabrežje), Hator (Obrenovac) i Elektrika (Pančevo) u Pozorištu “Hator“ u Obrenovcu. Prvog dana održaće se promocija Monografije autora Milana Katića o Kolekciji “Perilo“, čiju realizaciju je podržalo Ministarstvo kulture Sr- bije, izložba fotografija autora Miloša Somborskog “Zenitističko pozorište u Kolekciji Perilo 1922–1934“ i tribina “Lokalna kulturna politika nekad i sad”. Drugog dana organizovaće se “Avangardna radionica za glumce osnovce“ režisera Aljoše Dakića, prilagođena mladim glumcima Hatora, prikazaće se kratki filmovi i predstaviti izdanja Hatora,Elektrike i Perila- uz naglasak na stripove. Koncert na digiriduu održaće Aljoša Dakić. Na kraju biće održa- na predstava Hatora “Brehtova poezija“. Uz preporuku da se kao vid uka- zivanja na značaj fotografija i performansa Miloša Somborskog nosi šešir na događajima i tako bude “neko drugo ja”, publici biće predstavljen širok dijapazon aktivnosti tri udruženja i organizacija NKSS-a.

  Realizatori programa su: Jelena Luetić (Hator), Milan Katić (Perilo Zabre- žje), Aljoša Dakić (Elektrika), Stefan Aleksić (mašina.rs) i Marija Vuković Bi- serko (Krokodil)


  Udruženje „Perilo Zabrežje“ osnovano je u Obrenovcu (2010) sa ciljem unapređenja kultur- no-istorijskog nasleđa. Bavi se obradom i predstavljanjem Kolekcije „Perilo“ – raznorodnih predmeta iz tri veka i savremenim umetničkim stvaralaštvom, posebno u okviru omladin- skog džez/ alternativnog međunarodnog Eunic festivala „Oslobađanje“(2013). Festival okuplja vizuelne umetnike, teoretičare i muzičare iodržava se u Beogradu i Zabrežju. Realizovane su izložbe, rezidencijalni boravci, koncerti, edukativne radionice, performansi itd. Inspiracija za Festival „Oslobađanje“ je nasleđe „mladozenitista“, Trevelela (osn. 1922 u Zagrebu), umetničke grupe inspirisane većim i poznatijim pokretom i časopisom Zenit, koji je izdavan u Zagrebu i Beogradu (1921-1926). Fotografsko nasleđe Trevelera autora Miloša Somborskog (potonji urbanista, autor GUP-a Beograda 1950, Luke Bar itd.) je istaknuti segment Kolekcije „Perilo“. Od 2016. rad Udruženja skoncentrisan je na Kulturni centar „Perilo“ u savskom delu Obre- novca, a od 2017. udruženje je osnovalo internet Portal „Zabrežje“ na kojem se bavi „kulturom istorijom turizmom“.

   

 • PATOS / HLEB TEATAR

  SARADNIČKI PROGRAM: Pozorišna predstava “Narcis – mit u pokretu”

  ORGANIZACIJA: Pozorište “PATOS” i HLEB teatar

  MESTO: Pozorište “PATOS”, Smederevo

  DATUM I VREME: 02. XII 2021.


  Scensko istraživanje zajednice savremenih Narcisa na društvenim mreža- ma koje postavlja pitanja – ko je Narcis danas, kako on živi i šta ga čeka. Odgovori se traže autentičnim izrazom autorke Sanje Krsmanović Tasić

  – Esej u pokretu u kome se kroz scene i scenske fragmente pripoveda- ju događaji i pojave uz kritičko promišljanje njihovog nastanka i posledica. Predstava koristi društvene mreže kao izvor materijala koji se obrađuje i zajedno sa iskustvima mladih transformiše u originalan dramski tekst i scensko delo, ali i kao sredstvo interakcije sa publikom. Predstava govori o velikim istinama koje dinamizuju našu stvarnost, za koje prepoznajemo da su važni faktori kreiranja trenutne i buduće svesti, a dužnost pozorišta je da takve pojave prepozna, da im scenski oblik, upozori i utiče na razumevanje takvih pojava kod gledalaca predstave, prvenstveno mladih. Mit u pokretu je određenje koje ima i značenjsko i formalno obrazloženje. Naime, „mit“ je u osnovi sažeto i poetično upriličenje istina o opštim sudbinama u datom kontekstu, ima za cilj da pouči i produhovi i kao takav pripada prošlosti, ali mit o Narcisu danas vrtoglavo živi kao masidentitet i stoga ovo „u pokretu“ ima značenjski karakter.


  Omladinsko pozorište PATOS je osnovano 1986. godine. PATOS stoji za Pokretni Alternativni Teatar Omladine Smederevo.

  Pokretni – Kretanje. Naše prirodno stanje. Uvek korak dalje; Alternativni – Eksperiment.

  Naši koncepti lebde između klasike, moderne i nečeg potpuno novog; Teatar – Kuća;

  Omladine – „Zauvek mladi”; Smederevo – Grad;

  PATOS je nastao kao socijalna potreba grupe mladih ljudi da se okupljaju i iskazuju kroz pozo- rište. PATOS nije konvencionalan i komercijalan teatar. U svom repertoaru ima i dela koja su čista klasika, ali svaka njegova predstava u osnovi nosi eksperiment i malu pozorišnu revolu- ciju. PATOS okuplja mlade pozorišne praktičare (profesionalne glumce, studente umetnosti i druge mlade ljude, ali i tinejdžere) oko istraživačkih i eksperimentalnih pozorišnih projeka- ta, koje često realizuje u saradnji ili partnerstvu s profesionalnim pozorištima i umetničkim udruženjima i grupama u zemlji i inostranstvu.

   

 • PLAVO POZORIŠTE

  GOSTUJUĆI PROGRAM: “Banalnost zla”

  ORGANIZACIJA: Plavo pozorište

  MESTO: Alternativni kulturni centar “Gnezdo”, Kruševac

  DATUM I VREME: 11. XI 2021.


  Predstava Banalnost zla je savremeni plesno – vokalno – instrumentalni re- cital posvećen svim žrtvama Holokausta. Bazirana je na tezi o banalnosti zla, čuvene nemačke filozofkinje i političke teoretičarke jevrejskog pore- kla, Hane Arent. Tragajući kroz njeno pitanje: kakva je priroda zla koje jedan čovek nanosi drugom čoveku, aktuelizovali smo poruke ove predstave u današnjem trenutku. Prateći tezu da zlo nastaje iz površnosti, predstava poziva da mu se odupremo tako što ćemo početi da mislimo, pri čemu mi- sao predstavlja pokušaj da se stvari vide očima drugoga.
  Pored tekstova Hane Arent, u predstavi se koriste i tradicionalni jevrej- ski plesovi i sefardske, aškenaske i duhovne jevrejske pesme u vokalno in- strumentalnom izvođenju glumaca.

  REDITELJ: Nenad Čolić
  GLUMCI: Maša Jelić i Dejan Stojković SCENOGRAF I KOSTIMOGRAF: Ivana Čolić
  OPERATIVNA DIREKTORKA: Dubravka Vujinović


  Plavo pozorište je pozorišna laboratorija osnovana 1995. godine u Beogradu, čija se ideologija bazira na principima koje su ustanovili reformatori pozorišta XX veka – Konstantin Stanislavs- ki, Antonen Arto, Ježi Grotovski, Euđenio Barba i Odin teatar, kao i italijanski reditelj Masimo Đaneti. Pozorište koje postoji da bi se pozorište služilo, a ne da bi mu se služilo, pozorište koje istražuje dublje nivoe ljudske komunikacije, pozorište koje ima ideju pomeranja granica ljudske percepcije, pozorište koje živi utopiju pomirenja antrpologije i društva i pozorište koje je kritički stav – to su naše osnovne premise. Mi smo grupa ljudi koja, negujući zrno anarhizma u sebi, koristi pozorište kao mesto koje ima kredibilitet i u kome se mogu reći neke ozbiljne stvari o sebi i svetu koji nas okružuje.

   

 • POBUNJENE ČITATELJKE

  GOSTUJUĆI PROGRAM: “Vikend sa pobunjenim”

  ORGANIZACIJA: Pobunjene čitateljke

  MESTO: Pozorište “PATOS”, Smederevo

  DATUM I VREME: 20. i 21. XI 2021.


  Pobunjene čitateljke iz redakcije portala Mini Bookvica gostuju kod PA- TOS teatra u Smederevu gde će se organizovati dvodnevni čitalački klub sa kreativnim dramskim čitanjima. Na čitalačkom klubu baviće se popular- nom trilogijom Njegova mračna tkanja Filipa Pulmana. Teme o kojima će biti reč su iskustva mladih žena, ekološka kriza, društveni angažman i novi mediji. Mladi koji učestvuju u programu dobiće na poklon knjige potrebne za učešće i rad na klubovima.


  Udruženje Pobunjene čitateljke čine književne kritičarke i druge radnice i radnici u kulturi čiji se rad vezuje za odgovoran, društveno-angažovani pristup književnosti. Misija udruženja je ohrabrivanje mladih kritičarki da svojim radom istupe u javnost i intervenišu u postjugoslov- enskom književnom polju. Pobunjene čitateljke književnost i kulturu analiziraju iz feminističkih, kvir, antikolonijalnih, levičarskih i drugih angažovanih pristupa, a poseban akcenat stavljaju na promociju kritičkog mišljenja i kritičkog čitanja kod mladih.

   

 • SATIBARA

  GOSTUJUĆI PROGRAM: “I babe i žabe”

  ORGANIZACIJA: Satibara

  MESTO: Zrenjanin i Užice

  DATUM I VREME: 11, 12. i 30. X 2021.


  I Babe i žabe je gostujući program projekcija Satibarinih raznovrsnih pro- dukcija sa mladima (nastalih u okviru Inkluzivnog kinokluba Moj krupni plan, radionica u cilju doprinosa decentralizaciji kulture i umetnosti Pozdrav iz kraja! i sl.); kratkih filmova Satibarinih članova; kao i odabranih filmova sa 11. MikroFAF festivala (iz izdanja 2020. godine, pod nazivom Can You Breathe?).

  VREME: 11. X 2021 u 20h

  MESTO: Užice / Online streaming na

  Facebook stranici Književni festival “Na pola puta”

  Projekcija odabranih fimova 11. MikroFAF festivala – Can You Breathe? Selekcija filmovi različitih žanrova iz celog sveta prikazanih 2020. godine u kategorijama: Nezavisni film, Uradi sam film, Juniorski film i Can You Breathe? film.

  VREME: 12. X 2021. u 18h

  MESTO: Užice / Online streaming na

  Facebook stranici Književni festival “Na pola puta”

  Razgovor sa edukatorima koji rade sa mladima na slobodi izražavanja kroz umetnost, uz projekcije i prezentacije na temu – Šta mladi očekuju od nas, a šta mi od njih?

  VREME: 12. X 2021. u 20h

  MESTO: Užice / Online streaming na

  Facebook stranici Književni festival “Na pola puta”

  Projekcija izabranih kratkih filmova mladih učesnika Inkluzivnog kinokluba “Moj krupni plan“.

  VREME: 31. X 2021. u 20h

  MESTO: Kulturni centar Zrenjanin, Zrenjanin

  Filmski program Satibare pod nazivom “I babe i žabe”, koji obuhvata naj- različitija filmska ostvarenja sa kojima se suočavamo tokom svojih umet- ničkih i edukativnih procesa. Na programu će biti ponešto od naših mladih učesnika sa radionica, ponešto sa srpske DIY scene, a ponešto i sa evropske profesionalne scena, ali i udaljenih kontinenata o čijoj pro- dukciji i kulturološkim odrazima u filmu nemamo često priliku mnogo da saznamo.

   

  Satibara je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano radi borbe protiv predra- suda i diskriminacije kroz film, promovisanja i produkcije nezavisne filmske umetnosti i podi- zanja svesti o značaju umetnosti za razvoj zdravijeg društva. Najznačajni projekti udruženja su: MikroFAF – Međunarodni festival „uradi sam“ i nezavisnog kratkog filma, koji se realizuje od 2010. godine, a koji inicira razmenu iskustava između umetnika o nastanku dela u sponta- nim i neprofitnim uslovima, kao i njihovo udruživanje u cilju edukacije i zajedničkog stvaranja i održavanja plamena neprofitnog stvaralaštva. Poslednjih godina Satibara radi na decentra- lizaciji svojih edukativnih programa širom Srbije, a ponekad i u inostranstvu.

  Inkluzivni fimski klub „Moj krupni plan“ – nastao 2017. godine iz želje da se mladima pruži je- dnaka prilika da izraze svoje potrebe i talente. U klubu se okupljaju tinejdžeri iz različitih ose- tljivih društvenih grupa (mladi bez roditeljskog staranja, žrtve nasilja u porodici, pripadnici etni- čkih i drugih manjina, ekonomsi ugroženi mladi, mladi iz LGBTI+ populacije…) i njihovi vršnjaci.

 • KONTAKT

  E-mail koordinator@nezavisnakultura.net
  Telefon 062/1357111